Om Magasinet rØST

Magasinet rØST er et uafhængigt magasin, der har som formål at nuancere debatten om Østeuropa. 

Vi bringer artikler med relation til Central-, Øst- og Sydøsteuropa, Kaukasus og Centralasien om alle emner fra kultur over politik til økonomi. Vi promoverer også gerne events, konferencer og andet.

Redaktion og skribenter

Hvis du har bidrag til rØST, er vi meget interesserede i at modtaget det.
Skulle du have et emne eller tilgang, du mener kunne have interesse for rØST, er du meget velkommen til at kontakte redaktionen på redaktion@magasinetroest.dk, eller tjek ‘Kontakt’ for at komme i dialog med den relevante redaktør for dit område.

Hvis du har et kulturprodukt, som du gerne vil have rØST til at anmelde, så kontakt redaktion@magasinetroest.dk for at få adressen på en redaktør, der vil anmelde.

Julie Arnfred Bojesen

Julie Arnfred Bojesen

Chefredaktør

Beskæftiger sig med: Overordnet ansvar for magasinet samt Kaukasus – Armenien, Aserbajdsjan og Georgien

Julie har en bachelor i statskundskab fra Aarhus Universitet og læser MA i Communication for Development på Malmö Universitet. Hun har erfaring med journalistik og formidling, foreningsarbejde og frivillig ledelse. Julie har arbejdet med frivillighed og unge på tværs af Østeuropa, har arrangeret samarbejdsprojekter i Kaukasus, og er meget optaget af mediers rolle i samfundet og politisk kommunikation. Foråret 2018 er hun politisk praktikant på den Danske Ambassade i Kyjiv. Julie er redaktionens generalist med stor interesse for hele vores fokusområde, og den primære indpisker, kommasætter og kontaktperson.

Helga Molbæk-Steensig

Helga Molbæk-Steensig

Redaktør

Beskæftiger sig med: Balkan og Sydøsteuropa – Det tidligere Jugoslavien samt Bulgarien, Rumænien, Albanien og områdets forhold til Grækenland og Tyrkiet.

Helga er BA i Balkanstudier fra Københavns Universitet og Cand.mag i Internationale studier fra Aarhus Universitet med speciale i komparativ forfatningsret og EU-udvidelse mod sydøst. Hun arbejder som underviser i europæiske menneskerettigheder samt retsfilosofi og retssociologi på juridisk fakultet i København og skriver artikler om forbrydelser imod menneskeheden, forsoning i postkonfliktsamfund, kollektive rettigheder og EU’s rolle på Balkan.

E-mail: helga@magasinetroest.dk
Telefon:+45 53271418

Torben Hede Hansen

Torben Hede Hansen

Redaktør

Beskæftiger sig med: Balkan og Sydøsteuropa – Albanien, Bosnien og Hercegovina, Bulgarien, Kosovo, Kroatien, Makedonien, Montenegro, Rumænien, Slovenien, Tyrkiet og Grækenland, og Centraleuropa/Visegrad – Polen, Slovakiet, Tjekkiet og Ungarn.

Torben har en akademisk baggrund fra historie og Europastudier ved Aarhus Universitet og Katholieke Universiteit i Leuven.  Han har været i praktik ved den danske ambassade og arbejdet ved Europarådets lokalkontor i Beograd. Han har arbejdet med politik, EU østudvidelse, selvstyre, pressefrihed, menneskerettigheder, minoritetsrettigheder, ligestilling og kultur. Han har været frivillig på Kulturni Centar Rex samt Slobodna Zona filmfestivalen og arbejdet for rettighedsorganisationen U Pravu Si.

E-mail: torben@magasinetroest.dk
Telefon: +45 28 73 83 81

Jon Reinhardt-Larsen

Jon Reinhardt-Larsen

Redaktør

Beskæftiger sig med: Centraleuropa/Visegrad – Polen, Slovakiet, Tjekkiet og Ungarn; Vestlige tidligere Sovjetunionen – Hviderusland, Moldova, Rusland og Ukraine.

Jon har to Cand.mag.-grader i hhv. Historie og Russisk sprog og kultur fra Københavns Universitet. Han har specialiseret sig i det 20. århundredes internationale politiske historie med særlig fokus på forholdet mellem Sovjetunionen/Rusland og resten af Europa. Han har været medstifter og chefredaktør for Passé – de historiestuderendes tidsskrift og er nu fungerende Head of Research i YATA Denmark.

E-mail: jon@magasinetroest.dk
Telefon: +45 26 81 05 32

Rasmus Bouert Lauridsen

Rasmus Bouert Lauridsen

Redaktør

Beskæftiger sig med: Kaukasus – Armenien, Aserbajdsjan, Georgien, og Vestlige tidligere Sovjetunionen – Hviderusland, Moldova, Rusland og Ukraine.

Rasmus er cand. mag. fra Københavns Universitet i historie med speciale i nationalistiske opfattelser i den postsovjetiske russiske presse og har derudover undersøgt den russiske demokratiforståelse samt den generelle russiske identitets- og begivenhedshistorie. Rasmus har arbejdet for Det Danske Generalkonsulat i Skt. Petersborg og har i sine fem år som historieunderviser i gymnasieskolen ledet flere studierejser til byen. Rasmus har rejst med den transsibiriske jernbane, cyklet Østeuropa tyndt og har desuden en personlig interesse for især russisk kultur – litteratur, drama, klassisk musik, film- og malerkunst.

E-mail: rasmus@magasinetroest.dk
Telefon: +45 25599086

Rune Holmgaard Andersen

Rune Holmgaard Andersen

Redaktør

Beskæftiger sig med: Vestlige tidligere SovjetunionenHviderusland, Moldova, Rusland, Ukraine, og Baltikum – Estland, Letland og Litauen.

Rune er cand.scient.pol fra Aarhus Universitet og er ved at afslutte sine PhD-studier fra Tartu Universitet, Estland. Han har arbejdet som forsker og underviser på henholdsvis Tartu Universitet, Center for the Study of Democracy ved University of California, Irvine (USA), Sciences Po Lyon (Frankrig) og Roskilde Universitet, og har beskæftiget sig intensivt med de politiske og økonomiske forhold i de tidligere kommunistiske lande. Herudover har han siden 2007 været contributor til Economist Intelligence Units rapporter om Estland.

E-mail: rune@magasinetroest.dk,
Telefon: +45 93 95 75 10

Magasinet rØST er et internetmagasin om Østeuropa, der har som erklæret formål at nuancere opfattelsen af en række lande, der trænger til at blive set i et nyt lys. Holdningsgrundlaget skal være oplyst, så formodning bliver til indsigt, forbeholdenhed til nysgerrighed og tunnelsyn til udsyn. Den stereotype forestilling om Østeuropa skal udfordres og nuanceres. Den mentale region-brobygning står vi gerne for, så den tillukkede kasse med indholdet af denne fascinerende, komplekse, underfundige, foranderlige og højst forskelligartede region åbnes op, vendes på hovedet, tømmes og studeres.

Magasinet rØST leverer baggrund, indsigt, debat og anmeldelser i en glidende konstant strøm. Undertiden fordyber vi os i et bestemt emne eller en geografisk og/eller kulturel region med en spændende temaudgivelse.

rØSTs geografiske afgrænsning

rØSTs dækning af Østeuropa omfatter hele det postkommunistiske område i Europa samt postsovjetisk Centralasien. rØST dækker desuden med mellemrum Grækenland, Tyrkiet og Cypern som geografisk tilhører Sydøsteuropa.

Formålet med Magasinet rØST

Magasinet rØST mener, at der er behov for at nuancere billedet af Østeuropa og at bringe flere og andre stemmer ind i dækningen af Østeuropa – nye rØSTer.

Magasinet rØST mener, at der er behov for at bringe øst og vest tættere sammen. Forholdet til vores naboer skal ikke være præget af mistænksomhed, forudindtagelse, generalisering og sporadisk omtale, når det bør være præget af nysgerrighed, videbegær, specialisering og konstant samtale. Synergi, gensidighed og åbne mentale døre skal være nye kodeord.

Magasinet rØST vil gennem en faglig og indsigtsfuld dækning af forhold i Østeuropa og forhold i verden set fra et østeuropæisk perspektiv udvide kendskabet til regionen. Ved at hente historier inde fra det østeuropæiske område og snakke med det enkelte menneske, den enkelte familie, skoleklassen, befolkningsgrupperne, grupperingerne, meningsdannerne, kulturpersonlighederne, analytikerne og politikerne vil rØST kvalificere billedet af Østeuropa og derigennem afvæbne forbehold og øge den almindelige interesse for regionen.

Vores hjemmeside skal være en platform for samtale, perspektiver og holdningsudvekslinger.

Magasinet rØST skal være en slags virtuel kaffebar, hvor man kan gå ind for at blive opdateret på udviklingen i Østeuropa – hvad bliver der snakket om – samt deltage i debatten. Udgangspunkterne er samtalen, mangfoldigheden og fortælleglæden.

Baggrunden bag Magasinet rØST

Det eksisterende mediebillede af Østeuropa er i høj grad præget af sensationer, negative nyheder og kuriositeter. Danskernes forståelse af østeuropæiske befolkninger udgøres i udstrakt grad af stereotyper som homofoben, den fremmedfjendske, nationalisten, den sorte håndværker, den prostituerede, tiggeren og vodkadrikkeren.

Opfattelsen af de østeuropæiske politikere, stats- og myndighedsinstitutioner udgøres ofte af den autoritære, den korrupte og den reaktionære uden nuancer. Kulturelle personer og værker fra Østeuropa er mere anerkendt og respekteret, men kendskabet til især det smalle bør udbredes.

Dette kan ikke ændres alene ved hjælp af kronikker og læserbreve, da det ensidige fokus på området i danske medier til dels også skyldes manglende mod og eventyrlyst, fantasiløse markedsanalyser samt de allestedsnærværende og snærende nærhedskriterier på de danske redaktioner. Der er behov for et magasin som rØST.

Forudsætningen for Magasinet rØST er den klare opfattelse, at et stort dansk publikum ikke i tilstrækkelig grad får sin nysgerrighed og sit videbegær styret i forhold til det fascinerende og komplekse Østeuropa, som for nuværende er stillet til rådighed af de eksisterende medier.

Vi vil have folk i tale

Vi vil have danskerne i tale om et spændende område. Og vi vil give en ventil til interesserede og kreative hoveder, der har lyst til at udfordre skrivekundskaberne og debattere deres yndlingsemner. Vi vil give røst til mennesker, der ved noget om Østeuropa, og som normalt ikke får meget taletid eller spalteplads.

Vi vil ikke tilstræbe fuldstændig objektivitet. Ej heller politisk ensretning. Vi vil ikke forsøge at trække holdninger eller meninger ned over hovedet på folk, men derimod skabe et rum med plads til forskellige positioner. Indlæg må gerne have kant, men må ikke være skingre eller hadske.

Tilstedeværelse er et nøgleord: rØST vil være til stede i redaktionen, skribenterne vil være til stede i teksterne, og læsernes tilstedeværelse værdsættes højt i form af kommentarer på mails, på Magasinet rØST på LinkedIn eller via Magasinet rØST på Facebook.

Magasinet rØST vil være Danmarks platform for Østeuropa-entusiaster, hvor folk af vidt forskellige grunde og med vidt forskellige baggrunde giver vidtløftige indsigter fast grund under fødderne ved at være med til at diskutere og tegne billedet af, hvad der sker, tænkes, besluttes og formidles i Østeuropas mange-facetterede region.

Læs rØST og lad, om ikke en ny verden, så en ny region åbne sig for øjnene af dig.