Retningslinjer for skribenter

Alle artikler sendes til redaktion@magasinetroest.dk medmindre du har en særlig redaktør du vil i kontakt med, i så fald kan du finde de enkeltes kontaktoplysninger her.

Magasinet rØST har til formål at oplyse om Østeuropa og tilbyde gode, velunderbyggede analyser til alle, der er interesserede i regionen. Vi modtager meget gerne analyser, anmeldelser og reportager fra akademikere, studerende, skribenter, politik- og kulturnørder fra overalt i Danmark eller udstationeret i Østeuropa. Vi har overordnet tre kategorier for artikler, og det er vigtigt at du gør dig klart, hvilken kategori du vil skrive indenfor før du går i gang.

Herunder er en beskrivelse af hver artikelkategori og til sidst en styleguide, der gælder alle artikler.

Artikeltyper

Kultur
Denne kategori handler om kunst og kultur og alt det, der vækker begejstring hos Østeuropanørder. Det kan være rejseberetninger, omtaler af udstillinger, guider til østeuropæiske byer, boganmeldelser, musik- og koncertanmeldeser, sport,  litterære analyser og meget mere.

Artiklerne må være op til 7500 tegn med mellemrum, men kortere artikler er også velkomne. Man må gerne linke til billetsalg, hvor bogen kan købes og lignende. Der må meget gerne medsendes et billede i formatet 540*368 pixels.

Samfund
Denne kategori dækker over politiske analyser, men også juridiske analyser, økonomiske analyser og alt det indimellem. Det er også her valgomtaler udgives. Der må gerne være henvisninger linket direkte ind i teksten når det er relevant. Der må også gerne indføjes interviews og reportageelementer, så længe der skrives, hvem der udtaler sig.

Det er fuldstændigt centralt for artikler, der udgives som analyser under ‘samfund’ at der ikke anvendes ufunderede, brede udtalelser af arten, ”ungdommen er færdig med den politiske klasse” eller ”stemningen i byen er aggressiv”, angiv hellere et citat fra nogen, der siger det, eller et eksempel der underbygger det.

Artiklerne må være op til 7500 tegn med mellemrum, men kortere artikler er også velkomne. Der må meget gerne medsendes et billede i formatet 540*368 pixels.

Debat
Debatartikler må selvfølgelig gerne være partiske. De skal helst have ét enkelt budskab som underbygges med eksempler og argumentation. Deres sprogbrug må også gerne være mere bombastisk og kækt end analyse-artiklerne indenfor kultur og samfund.

Artiklerne må være op til 5000 tegn med mellemrum, men kortere artikler er også velkomne. Der må meget gerne medsendes et billede i formatet 540*368 pixels.

Tema
rØST udgiver med mellemrum også temanumre, hvor flere forskellige udtryk og formidlingsformer kommer i spil. Hvis du er interesseret i at bidrage til et tema med tegninger, lydfiler, film, billedserier, reportager og lignende, eller har en god idé til et aktuelt tema, så kontakt redaktionen.

Styleguide

Alle artikler skal have:

  • en overskrift, der er koncis og alligevel har blikfang
  • en manchet, der så kort som muligt beskriver hvad artiklen handler om
  • en brødtekst der ikke overstiger 5000 tegn for debatartikler og 7500 tegn for kultur- og samfundsartikler.
  • Underrubrikker, små underoverskrifter der markerer at et nyt delemne tages op
  • Skribentens fulde navn og 2-3 linjer om din baggrund eller interesse i Østeuropa
  • Et billede i god kvalitet i formatet 540*368 pixels – redaktionen kan hjælpe med dette hvis du enten ikke har et billede, eller har et billede, der ikke er i disse dimensioner.

Alle artikler skal bruge

  • Gængse stave og kommaregler – både nyt og gammelt komme accepteres så længe det bruges konsistent.
  • Årstal i formatet 1992, 1990erne
  • Tal skrives i tekstform op til nioghalvfems medmindre to tal sammenlignes – ”23 ukrainere men kun 12 russere” eller der tales om procent eller kommatal – ”der er 2,23 mænd per kvinde i denne landsby”, ”den siddende regering fik 52 procent af stemmerne”
  • Neutralt og respektfuldt sprogbrug – afstå fra racistiske, sexistiske og lignende ordvalg.

 

Redaktionen sørger for, at alt stof bliver redigeret og gået efter i sømmene. Er vi i tvivl om noget, spørger vi. Er vi utilfredse med noget, retter vi det. Er vi utilfredse med for meget, kasserer vi – men vi bestræber os på altid at fortælle, hvorfor vi gør, som vi gør.

Er du i tvivl om noget, så kontakt os gerne og bliv klogere på vores ambitioner, kvalitetskrav og ekspertiser – og gør os klogere på dine.

God fornøjelse!
redaktion@magasinetroest.dk