DEBAT | Hvis det internationale samfund tror, at Vladimir Putin nu vil gå ind i Øst- og Sydukraine og senere Transdniestrien, Armenien eller Moldova, får det sig en overraskelse. Ruslands stærke mand, Vladimir Putin, er ikke interesseret i en eskalering af den karakter, men kan derimod være i færd med at færdiggøre et længe planlagt projekt på Krim.

Mens verdenssamfundet holder vejret og venter på Ruslands næste træk, tyder de seneste ugers russisk sabelraslen ikke på handling, men derimod på russiske afledningsmanøvre og spil for galleriet. I virkeligheden ønsker Putin at færdiggøre en længe forberedt plan for udviklingen af Krim.

Putins plan
For den russiske præsident går denne plan ud på to grundlæggende ting: Den første er naturligvis at genindlemme Krimhalvøen i Den Russiske Føderation, hvilket lykkedes for ham tidligere i denne uge, da præsident Putin underskrev en aftale, der banede vejen for Krims optagelse i Den Russiske Føderation.

Den anden del går ud på, at når Krim først er russisk, vil præsident Putin have frie hænder til at gå i gang med sit længe planlagte projekt – at omdanne Krim til et nyt Monaco med lav eller ingen skat. Krim har i årtier været et yndet turistmål og  samtidig været et yndet opholdssted for Rusland og det tidligere Sovjetunionens absolutte magtelite.

Et russisk Monaco på Krim
Den symbolske værdi for Putins hjemlige vælgere af dette træk er selvsagt ubeskrivelig høj, og hvis han kan levere varen – det vil sige etablere et feriested i stil med Sochi, som har gjort rigtig mange russere ekstra stolte – så kan han høste stor anerkendelse. Putin har brug for den slags letfordøjelige sejre for at konsolidere sin magt og vise sin befolkning et nyt, moderne og genoprejst Rusland.

Hertil kommer, at Rusland har planer om at indføre særlige skatteregler for halvøen. Det vil betyde, at Krim ville tiltrække forretninger og residenser fra rige Russere, evt. udlændinge der ville se det som opportunt at etablere sig der. Der skulle være tale om meget store summer, når projektet er fuldbragt.

Kinas ukrainske interesser
Ifølge den uafhængige ukrainske avis, Ukrainskaja Pravda, spiller Kina angiveligt en nøglerolle i Putins omfattende plan for Krim. Når kineserne har gået lidt stille med dørene under hele Krim-konflikten, skyldes det, at Kina har særdeles store økonomiske interesser i Ukraine. Centralt for kineserne står landbrugssektoren, hvor Kina arbejder på landets største landbrugsprojekt udenfor Kina. Det går kort sagt ud på at sikre sig mere jord end de tre millioner hektarer de allerede besidder i Ukraine.

Porten til Østen
Porten til dette nye kinesiske spisekammer skulle være et gigantisk havneanlæg i den vestlige kystby, Evpatoria, på Krim, bygget med importeret kinesisk arbejdskraft for penge fra kinesiske statsbanker. Med Krim under fuld russisk kontrol vil Putin kunne tilbyde disse jordområder til kineserne.  Den nu afsatte præsident Viktor Janukovitj havde allerede forhandlet en leasingaftale af disse jordområder på plads med kineserne, og nu ser den plan ud til at forsætte. – En i øvrigt meget upopulær politisk handling fra Janukovitj i store dele af den ukrainske befolkning. Allerede i december 2013 gik en række unge ukrainske demonstranter på gaden i protest mod, at den nu afsatte præsident ville udlicitere jordområder i Ukraine til Kina.

For Beijing er det vigtigt at sikre stabilitet i Ukraine. Det handler om, at godstog med landbrugsvarer fra det vestlige og centrale Ukraine kan nå sikkert og hurtigt frem til Evpatoria på Krim. Kineserne stiller naturligvis krav til forsyningsruter og som det ser ud nu, er grænsen mellem halvøen Krim og ”Fastlandsukraine” lukket. Men mon ikke der kommer en aftale om åbning af grænserne. Ukraine er interesseret i at eksportere sine varer, og kan i længden ikke leve med en lukket grænse til Rusland.

Regningen for Krim skal betales
Ifølge ukrainske uafhængige medier er der også tale om at etablere olieraffinaderier, lufthavne og hoteller på Krim. Ideen fra russisk side er, at genskabe Krim som et populært feriemål, præcis som i Sovjet-tiden. Hvis projektet skal lykkes, er det nødvendigt at tiltrække kinesiske investeringer. Krim er på papiret en stor økonomisk udgift for Moskva, da størstedelen af befolkningen udgøres af pensionister, der nu pludselig skal forsørges fra Moskva.

For Putin handler det også i høj grad om at tilfredsstille den magtfulde og stenrige russiske elite, både i Rusland og i Vesten. Hvis det lykkes at opbygge et nyt Monaco på Krim, hvor Ruslands elite kan nyde pengene og klimaet, vil det styrke Putins position og anseelse i mange år frem. Vi har tidligere set, hvordan Sochi blev bygget og det er derfor ikke et urealistisk projekt.

Philip Sviatchenko (f. 1988) kandidatstuderende i Østeuropastudier og Statskundskab ved Københavns Universitet, tidligere praktikant på Den Kongelige Danske Ambassade i Kiev efterfulgt af arbejde for UEFA og det danske fodboldlandshold under EURO 2012 i Polen/Ukraine. BA i Østeuropastudier og EU-studier fra Aarhus Universitet. Særlige områder: EU’s udenrigspolitik og naboskabspolitik, international politik, Ukraine og Rusland. 

Af Philip Sviatchenko